آدرس بیمارستان های واقع در منطقه 22 تهران

جستجوی بیمارستان های واقع در محله های منطقه 22 تهران

یمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا در زمینی به مساحت حدود ۶۰۰۰ متر مربع و در زیر بنائی بیش از ۲۰,۰۰۰ متر مربع در ۱۸...


شهرک گلستان

آدرس بیمارستان

تبلیغات