رستوران ایتالیایی د ل پ شهرک گلستان

شهرک گلستان
خورد و خوراک: رستوران و فست فود
درباره ما

فست فود و رستوران ایتالیایی دِ لِ پِ در شهرک گلستان (شهرک راه آهن سابق)

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 02144743530
آدرس : شهرک گلستان، بلوار امیر کبیر، ابتدای بلوار کاج، فست فود د ل پ