فرزانه مزینانی - روانشناس بالینی

بلوار کوهک
پزشکان: مشاوره و روانشناسی
درباره ما

روانشناسی کودک، نوجوان، خانواده و ازدواج
روان سنجی هوش، استعداد شخصیت
روان درمانی اضطراب، افسردگی، وسواس

شهر : بلوار کوهک
موبایل :
تلفن : 02144752210
آدرس : بلوار کوهک، طلوع چهارم، روبه روی بانک مسکن، ساختمان پزشکان مریم