درمانگاه شبانه روزی حضرت قائم (همت غرب)

شهرک گلستان
سلامت و درمان: درمانگاه ها
درباره ما

دندانپزشکی و درمانگاه تخصصی شبانه روزی حضرت قائم در منطقه 22 تهران

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 02146085104
آدرس : بزرگراه همت غرب - بعد از آزادگان - بلوار جدی اردبیلی - جنب دانشگاه علوم انتظامی امین