فلافل مامان جون

شهرک گلستان
خورد و خوراک: رستوران و فست فود
تخفیف 4
دوشنبه ، ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
23 درصد تخفیف از تاریخ شنبه ، ۱ خرداد ۱۴۰۰ تا تاریخ سه شنبه ، ۱ تیر ۱۴۰۰
سشیشسیسیسشییشیش
شسیسشیشسیشسیشسییسشی
تخفیف 3
دوشنبه ، ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
20 درصد تخفیف از تاریخ پنجشنبه ، ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ تا تاریخ یکشنبه ، ۲۰ تیر ۱۴۰۰
نانایشساینتاشستیناشتسیتشس
منماتشسیمنشستیمنشست
تخفیف 2
یکشنبه ، ۹ خرداد ۱۴۰۰
88 درصد تخفیف از تاریخ شنبه ، ۱ خرداد ۱۴۰۰ تا تاریخ سه شنبه ، ۲۲ تیر ۱۴۰۰
این تخفیف برای شما
تخفیف فلافل
جمعه ، ۷ خرداد ۱۴۰۰
45 درصد تخفیف از تاریخ شنبه ، ۱ خرداد ۱۴۰۰ تا تاریخ سه شنبه ، ۱ تیر ۱۴۰۰
بهترین خرید با بهترین تخفیف