خانه فرهنگ امیركبیر

شهرک گلستان
تفریحی فرهنگی هنری: فرهنگسرا و موسسات فرهنگی و هنری
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 0212243070
آدرس : شهرک راه آهن ، انتهای بلوار كاج ، سروستان ۱۱