كتابخانه شیخ مفید

شهرک گلستان
تفریحی فرهنگی هنری: کتابخانه ها
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 02144712200
آدرس : شهرک گلستان ، انتهای بلوار كاج ، سروستان ۱۱