داروخانه دکتر پریشان زاده

بلوار کوهک
سلامت و درمان: داروخانه ها
درباره ما

داروخانه دکتر پریشان زاده در بلوار کوهک منطقه 22 تهران

شهر : بلوار کوهک
تلفن : 02146023704
آدرس : بلوار کوهک، نبش نسیم دهم، داروخانه کیان(دکتر پریشان زاده)