بانک صنعت و معدن شعبه صنعت کد 134

شهرک گلستان
بانک و صرافی: بانک صنعت و معدن
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 02144194514
تلفن : 02144194515
فکس :
آدرس : كیلومتر 14 جاده مخصوص كرج، چهارراه ایران خودرو، پلاک 140