آزمایشگاه ملت

شهرک گلستان
سلامت و درمان: آزمایشگاه ها
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 02144905220
آدرس : تهران-پیکان شهر- ۱۴ کیلو متری – درمانگاه ایران خودرو