آزمایشگاه درمانگاه نسیم

شهرک گلستان
سلامت و درمان: آزمایشگاه ها
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن :
آدرس : شهرک گلستان ( راه آهن ) خیابان کاج سروستان نهم نرسیده به خیابان هاشم زاده