آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

شهرک گلستان
سلامت و درمان: آزمایشگاه ها
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 02144702904
آدرس : شهرک گلستان بلوار کاج بنفشه ۳ پلاک ۷۹