آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترتیموری

شهرک گلستان
سلامت و درمان: آزمایشگاه ها
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن :
تلفن :
آدرس : تهران – شهرک راه آهن – ابتدای ۳۵ متری گلها پلاک ۲۹