بیمارستان خصوصی روانپزشکی ایرانیان

شهرک گلستان
سلامت و درمان: بیمارستان ها
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 02144708590
تلفن : 02144708591
آدرس : تهران - بلوار دهکده المپیک - ضلع غربی میدان المپیک - میدان ایرانیان