درمانگاه شبانه روزی شهید باقری

شهرک گلستان
سلامت و درمان: درمانگاه ها
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 02144731774
آدرس : انتهای اتوبان همت غرب - شهرک شهید باقری - خیابان پرفسور سمیعی