درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

شهرک گلستان
سلامت و درمان: درمانگاه ها
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 02144722200
آدرس : شهرک راه آهن - بلوارکاج - بنفشه ۳ - درمانگاه گلستان غرب