موسسه خیریه نکیسا

شهرک گلستان
مشاغل خدماتی: امور مراقبتی
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
آدرس : منطقه 22 . کیلومتر 15 جاده کرج – شرکت سایپا