مرکز مخابرات شهدای چیتگر

شهرک گلستان
اماکن عمومی: مراکز مخابرات
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 021441911111
تلفن : 021441196911
آدرس : کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج - چیتگر شمالی - خیابان جهاد - خیابان شهید بدر