مرکز مخابرات شهید حق شناس

شهرک گلستان
اماکن عمومی: مراکز مخابرات
درباره ما

مرکز مخابرات شهید حق شناس

شهر : شهرک گلستان
تلفن :
تلفن :
تلفن :
آدرس : شهرک راه‌آهن، بلوار امیرکبیر،بلوار کاج،‌ خ بنفشه هفت