آتش نشانی منطقه یک عملیاتی ایستگاه 109 (پمپ بنزین وردآورد)

الهیه غرب
امدادی و ضروری: مراکز آتش نشانی
درباره ما

شهر : الهیه غرب
تلفن : 02144988712
تلفن : 02144988713
آدرس : وردآورد، خیابان فلاحی، نبش پمپ تحلیل فشار گاز