آتش نشانی منطقه یک عملیاتی ایستگاه 100 (دهکده المپیک )

دهکده المپیک
امدادی و ضروری: مراکز آتش نشانی
درباره ما

شهر : دهکده المپیک
تلفن : 02144763670
تلفن : 02144763673
آدرس : انتهای همت غرب - میدان المپیک