آتش نشانی منطقه یک عملیاتی ایستگاه 80( شهرک دانشگاه شریف )

شهرک دانشگاه شریف
امدادی و ضروری: مراکز آتش نشانی
درباره ما

شهر : شهرک دانشگاه شریف
تلفن : 02144995001
تلفن : 02144995003
آدرس : ورودی شهرک دانشگاه شریف، خیابان تهران، انتهای خیابان همدان