آتش نشانی منطقه یک عملیاتی ایستگاه 68 (شهرک باقری )

شهرک شهید باقری
امدادی و ضروری: مراکز آتش نشانی
درباره ما

شهر : شهرک شهید باقری
تلفن : 02144730501
تلفن : 02144721040
آدرس : ایستگاه 68 واقع درانتهای اتوبان همت، شهرك شهید باقری روبروی شهرداری منطقه‌ی 22