نمایندگی امداد خودرو کد 5085

شهرک گلستان
امدادی و ضروری: مراکز امداد خودرو
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 096440
تلفن : 02144991577
تلفن : 02144991582
آدرس : كیلومتر 17 جاده مخصوص - بعد از داروپخش - خیابان 63