مرکز مشاوره و خدمات پرستاری شبانه روزی در منزل رز

شهرک گلستان
مشاغل خدماتی: امور مراقبتی
درباره ما

مرکز مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل رز با بکارگیری از کادر مجرب، در تمام سطوح مراقبتی (مراقبت های ویژه، عمومی . بهیاری و کمک بهیاری) به مراقبت و نگهداری از مددجو/بیمار شما می پردازد . پرسنل از افراد متخصص و با سابقه بوده و خدمات مراقبتی و پاراکلینیکی به بیمار/ مددجو را در مراکز نگهداری و منزل ارائه می نماید.

خدمات ما :
ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل
مراقبت های ویژه پرستاری در منزل و بیمارستان
مراقبت های عمومی پرستاری در منزل و بیمارستان
مراقبت های بهیاری و کمک بهیاری در منزل و بیمارستان
خدمات پاراکلینیکی در منزل
و ...

http://roznursing.com/

شهر : شهرک گلستان
تلفن : ۰۲۱۴۴۷۶۹۱۰۸
وب سایت : http://roznursing.com/