داروخانه شبانه روزی شهاب (شهرک راه آهن)

شهرک گلستان
سلامت و درمان: داروخانه ها
درباره ما

داروخانه شبانه روزی شهاب، یکی از قدیمی ترین و کامل ترین داروخانه های منطقه 22 می باشد.

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 02144729633
آدرس : شهرک راه آهن، بلوارکاج، نبش بلوار امیرکبیر