مرکز معاینه فنی وردآورد

شهرک گلستان
اماکن عمومی: مراکز معاینه فنی
درباره ما

مرکز معاینه فنی ورداورد دارای یک ورودی خودرو می باشد

شهر : شهرک گلستان
آدرس : تهران - کیلومتر 20 اتوبان تهران کرج - جنب پمپ بنزین وردآورد
گالری تصاویر بیشتر