Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
میدان موج، بلوار موج، مرکز خرید بام لند
02140447951
مسیریابی تا این مکان

یکی از مشهورترین چلوکبابی های ایران، چلوکباب رفتاری است. آغاز به کار چلوکبابی رفتاری به حدود یک قرن پیش باز می گردد.

حاج علی اکبر رفتاری در سال 1290 در زیر بازارچه قوام الدوله واقع در میدان شاپور که یکی از میدان های بزرگ آن روز تهران بود چلوکبابی رفتاری را راه اندازی کرد، این چلوکبابی 150 متر مربع مساحت داشت و با 16 کارگر زیر نظر شادروان علی اکبر رفتاری اداره می شد.
مشتریان این چلوکبابی عموماً کسبه و اهل محل بودند.

از اولین روز افتتاح، هدف تلاش رفتاری کیفیت بالای غذا و رضایت مراجعه کنندگان بود.
به تدریج کیفیت غذای رفتاری شهرهء شهر شد، طوری که از دیگر نقاط شهر هم برای خوردن غذا به چلوکبابی رفتاری می آمدند، تا جایی که در شهر 500 هزار نفری تهران آن روز، روزانه حدود 2000 پرس غذا به مشتریان عرضه می شد.